Polityka prywatności
Polityka prywatności RODO jest dokumentem informującym Ciebie o tym, że strona internetowa, którą odwiedzasz zbiera Twoje dane oraz informuje w jakim celu je przetwarza.
1. Administratorem Twoich danych jestem ja Joanna Styrylska-Gałażyn, właścicielka marki Styrylska.com – Joanna Styrylska-Gałążyn z siedzibą w Krakowie przy os.Kolorowe 10A/21 Kraków, pozostałe dane do kontaktu: shop@styrylska.com 2.  Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych możesz kierować pod adresem: shop@styrylska.com 3. Informuję, że Twoje dane osobowe są przetwarzane w zbiorze pod nazwą „Klienci”. 4. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby wykonania Twojego zamówienia i do rozliczeń księgowych. Działam na podstawie zawartej pomiędzy nami umowy. 5. Twoje dane są przeze mnie powierzane firmie księgowej do celów rozliczeń i firmom kurierskim, aby dostarczyć Ci zamówienie. 6. Będę przechowywać Twoje dane do czasu wykonania umowy oraz do czasu przedawnienia roszczeń z niej wynikających. 7. Masz zawsze prawo dostępu do danych, możesz chcieć je sprostować. Możesz też zawsze sprzeciwić się przetwarzaniu przeze mnie Twoich danych. 8. Zawsze możesz cofnąć udzieloną mi zgodę – w każdym momencie. 9. Możesz też zawsze wnieść skargę na moje postępowanie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 10.  Podanie przez Ciebie danych nie wynika z żadnego obowiązku prawnego, jest dobrowolne. 11. Stosuję tzw. profilowanie, tzn. śledzę historię otwieralności przez Ciebie e-maili oraz historię Twoich zakupów w moim sklepie, aby później wysyłać Ci informacje najbardziej dla Ciebie przydatne. 12. Zastosowałam środki organizacyjne i techniczne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności zabezpieczyłam Twoje dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Pliki cookies 13. Witryna www.styrylska.com używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. 14. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z moich witryn, aby usprawniać funkcjonowanie strony zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonuję korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosuję pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody mojej strony, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz marki newsoul w celu optymalizacji działań. 15. Na mojej witrynie wykorzystuję następujące pliki cookies a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony; b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony; c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej; d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 16. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowuję i wykorzystuję tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.