Bezpieczny Uczeń w Krakowie
Bezpieczny Uczeń w Krakowie

Projekt okładki “Bezpieczny Uczeń w Krakowie”

Klient: Wydawnictwo Impuls / Urząd Miasta Krakowa, Wydział Edukacji

okładka miękka / 2020

 

Publikacja „Bezpieczny uczeń w Krakowie – analiza zasobów środowiskowych w zakresie profilaktyki w szkole”. Opracowanie pozwala zapoznać się z realizowanymi do tej pory programami na rzecz zwiększania bezpieczeństwa psychicznego krakowskich uczniów, ale może być też inspiracją do podejmowania nowych inicjatyw w tym zakresie.

Publikacja jest dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej KOT w Krakowie.