Sztuka Latania

„Sztuka Latania” 2013 jest serią prac malarskich, w których skupiają się najistotniejsze i najbardziej charakterystyczne wątki w mojej twórczości.
Bajkowe, wizjonerskie pejzaże pełne symboli i surrealistycznych motywów, kobiece portrety – odrealnione, nieobecne oraz uczłowieczone wizerunki koni.
Bogactwo wzorów i feeria kolorów wprowadzają widza w zadziwiający świat. Wiele z motywów użytych w obrazach pochodzi z moich rysunków z czasów dzieciństwa.
Dziecięcy świat wyobraźni i dorosły świat sztuki wzajemnie się przenikają. Każdy z nich stanowi przejaw wewnętrznego życia człowieka, które jest przeplatane i utkane z delikatnej tkanki wspomnień, doświadczeń i fascynacji.
Tytułowa „Sztuka Latania” to próba przywołania obrazów z dzieciństwa, fascynacji i marzeń, chęci wznoszenia się do góry beztrosko i radośnie.